วิธีการติดเครื่องเสียงรถยนต์ แบบง่ายๆๆด้วยตัวเอง

วิธีการติดเครื่องเสียงรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นสายต่อลำโพงหรือสายไมโครโฟนมักจะก่อปัญหาบ่อยที่สุด การเดินสายลำโพงของ เครื่องเสียงรถยนต์ จะต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่คนต้องเดินผ่านบ่อย ๆ เช่น ไม่ควรเดินสายข้ามหรือพาดไปบนพื้นที่เป็นทางเข้าออก (ประตู) การเดินสายควรจะเดินไว้เหนือ ศีรษะและมีการยึดติดให้เหมาะสมเป็นระยะๆ เครื่องเสียงรถยนต์ ไม่ควรเดินปล่อยให้ห้อยโยง
เป็นทางยาว ๆ เพราะว่าจะทำให้เกิดการขาดในโดยปกติแล้วสายสัญญาณมักจะไม่พาด ผ่านพื้นซึ่งจะทำให้คนเหยียบย่ำได้ง่าย วิธีการติดเครื่องเสียงรถยนต์

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>